ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม 2566

By vision
รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 🎊✨️โครงการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ และออนไซต์ หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น 📌📌


11 สิงหาคม 2566

By vision
📣 รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ มอบใบประกาศนียบัตร รับรอง CNEU จากสภาการพยาบาล 💉🤍 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น


23 พฤษภาคม 2566

By vision
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดประชุมการพัฒนาโปรแกรม vision 2020 thailand ฐานข้อมูลจักษุวิทยา และแผนการ จัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ


22 พฤษภาคม 2566

By vision
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักศูตรการวัดแว่นสายตาในเด็ก รุ่นที่ 1 ร่วมเข้าอบรม จักษุแพทย์ พยาบาลทางจักษุ และบุคลากรด้านสาธารณสุข


11 สิงหาคม 2566

รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 🎊✨️โครงการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ และออนไซต์ หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น 📌📌